Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela powstało w 2005 r. z inicjatywy J.E. ks. bpa Andrzeja Dzięgi, który dostrzegł potrzebę rozwoju szkolnictwa katolickiego w naszym regionie. Dzieło to jest kontynuowane pod przewodnictwem obecnego biskupa diecezji sandomierskiej J.E. ks. Krzysztofa Nitkiewicza. W roku 2012 przy Katolickim Liceum powstało Katolickie Gimnazjum.

Patronem szkół jest ks. inf. Marcin Popiel – charyzmatyczny duszpasterz pochodzący z arystokratycznego rodu, realizujący w swoim życiu ideały franciszkańskiej pokory, radości i afirmacji życia, pomagający wszystkim potrzebującym.

Ks. Marcin był animatorem życia religijnego w swojej parafii. Organizował rekolekcje, zapraszał przedstawicieli ruchów oazowych na prelekcje i wykłady, prowadził poradnię świadomego macierzyństwa, przygotował magazyn zagranicznych leków trudno dostępnych w czasach przed transformacją ustrojową. Chciał być blisko ludzi, ale pragnął także przybliżyć im Boga. Z jego inicjatywy powstały kapliczki we wszystkich wsiach należących do parafii szewieńskiej, w której ks. Popiel był proboszczem.

Parafianie, ale także mieszkańcy przylegającego do Szewny Ostrowca, mogli zawsze liczyć na wyrozumiałość ks. Marcina, który w trudnych czasach komunizmu pomagał rozstrzygać dylematy natury etycznej i nie odmawiał kapłańskiej posługi tym, którzy o nią prosili. Do dzisiaj mieszkańcy Szewny opowiadają anegdoty o swoim proboszczu, który nigdy ni komu nie odmawiał pomocy, dzielił się z potrzebującymi wszystkim, co posiadał.

Katolickie szkoły: liceum i gimnazjum, którym patronuje ks. Marcin Popiel, starają się naśladować ten wzorzec duchowości. Są to szkoły wyznaniowe, które na tle innych placówek wyróżnia nastawienie na wychowanie ku wartościom – wartościom szczególnym: chrześcijańskim, katolickim. To szkoły, które obok funkcji dydaktycznej, która jest podstawą działalności, skupiają się także na wychowaniu i opiece, udzielaniu pomocy i kształtowaniu postaw. Absolwent Katolickiego Liceum i Katolickiego Gimnazjum powinien nie tylko pomyślnie zdać państwowe egzaminy zewnętrzne, ale być także w pełni ukształtowanym Człowiekiem, dla którego takie słowa jak: szacunek, godność, prawda, pobożność, męstwo nie będą martwymi ideami, lecz hasłami, które wyznaczają kierunek w życiu.

Ksiądz Marcin był kapłanem wszystkich ludzi, jego szkoły również są otwarte dla każdego. Gromadzą one młodzież o różnym pochodzeniu społecznym, statusie materialnym, poziomie intelektualnym. To budująca i twórcza różnorodność. W Katolickim Liceum i Katolickim Gimnazjum nie ma uczniów anonimowych, każdy jest zauważony i doceniony. Ta sytuacja jest źródłem dodatkowej motywacji dla dyrekcji i nauczycieli, którzy planują pracę w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł rozwinąć swoje możliwości. Organizowane są lekcje dodatkowe dla osób szczególnie zdolnych i wymagających pomocy. Prowadzone są zajęcia w kołach przedmiotowych: dziennikarskim, historycznym, dyskusyjnym, teatralnym, sportowym, matematycznym, przyrodniczym. W szkołach działa chór i gazetka szkolna, koło „Caritas”. Obchodzi się comiesięczne Szkolne Dni Skupienia. Oferta wciąż jest rozbudowywana w oparciu o sugestie uczniów i rodziców oraz obserwacje nauczycieli i diagnozę pedagog.

Wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań, osobą, która łączy uczniów, rodziców i pracowników jest patron szkoły. On z kolei kieruje uwagę wyżej – na najlepszego Nauczyciela i Mistrza, którym jest Jezus. To w Jego imię wszyscy w Katolickim Liceum i Katolickim Gimnazjum tworzą Wspólnotę, w której „Wiedzę przekazuje się z miłością…”*

*) Hasło: „Wiedzę przekazujemy z miłością” stanowi misję obu szkół. Jest ono parafrazą słów Karola Wojtyły pochodzących ze studium etycznego pt.: „Miłość i odpowiedzialność”, które brzmią: „Tylko ta wiedza, która pochodzi z miłości, ma wartość”.

Katolickie Liceum i Katolickie Gimnazjum pragną uczyć z miłością – chrześcijańską miłością bliźniego, w oparciu o personalizm katolicki, doceniając wyjątkowość każdego ucznia.


 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/19

KLO 2016 17

 STRONA INTERNETOWA SZKOŁY


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1633428

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.