Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Mały jubileusz strony

Nasza parafialna strona internetowa obchodzi właśnie swój mały jubileusz. W sobotę wieczorem bowiem odnotowała stutysięczne wejście na swoje podwoje.

Zainteresowanie stroną kolegiata.ostrowiec.pl utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Średnio otwierana jest aż 170-180 razy dziennie. Chętnie korzystają z niej nie tylko nasi parafianie, ale również użytkownicy z całego miasta i osoby mieszkające poza Ostrowcem Św.

Facebook'owa strona powiązana z witryną kolegiata.ostrowiec.pl zrzesza już równo 50 fanów, którzy świadczą o swym przywiązaniu do naszej wspólnoty parafialnej i otrzymują informacje wraz z linkami na temat zamieszczanych tu artykułów.

Za każde zaangażowanie w tworzenie tej strony będącej własnością Wszystkich, którym drogi jest rozkwit naszej parafii, jak również za korzystanie z jej zasobów - serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej!

Redakcja

 

Parafialny Dzień Skupienia

W sobotę 7 września 2013 roku w ostrowieckiej kolegiacie odbył się Dzień Skupienia dla Grup i Wspólnot działających przy parafii św. Michała Archanioła. Przewodnią myślą dnia skupienia były słowa bł. Jana Pawła II z homilii którą wygłosił w Siedlcach 10 czerwca 1999 roku: Bądźcie zakorzenieni w Krzyżu Chrystusa. Dzień Skupienia rozpoczęła Adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez kleryków pochodzących z parafii. W czasie dnia skupienia uczestnicy mieli okazję do skorzystania z Sakramentu Pokuty i pojednania. Okolicznościową konferencję do uczestników Dnia Skupienia wygłosił ks. dr Rafał Kułaga. Modlitewne spotkanie zakończyło się uroczystą koncelebrowaną przez duszpasterzy parafii Mszą Świętą, pod przewodnictwem ks. prałata Jana Sarwy - proboszcza parafii. Po zakończonej liturgii członkowie wspólnot, wszyscy chętni oraz duszpasterze przeszli do domu parafialnego, gdzie był przygotowany skromny poczęstunek. W czasie spotkania w domu parafialnym każda z grup krótko przedstawiła wspólnotę do której należy. Omówiono także bieżące sprawy duszpasterstwa parafialnego. Witając wszystkich na sali Ks. Proboszcz zaznaczył, że osoby przynależące do wspólnot aktywnie włączają się w życie parafii oraz w podejmowane prace. Ilekroć potrzebujemy waszej pomocy, zawsze jako duszpasterze, spotykamy się z życzliwością i chęcią pomocy z waszej strony. Dziękuję wam za zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej, za podejmowane przez was dzieła oraz taką zwykłą ludzką życzliwość.-dodał ks. Sarwa.

Dzień Skupienia jest doskonałą okazją do tego, aby na nowo odkryć wartość wezwania jakie Bóg skierował do nas powołując nas do konkretnej grupy lub wspólnoty oraz by osoby przynależące do poszczególnych grup poznały się między sobą.

W czasie naszego modlitewnego spotkania chcieliśmy umocnić wiarę oraz rozważyć zaproszenie Jezusa do służby we wspólnocie parafialnej.

Diakon Krystian Musiał
 

Wakacyjne wspomnienia ze Świetlicy Wspólnoty Świętokrzyskiej

W środku minionych wakacji, w dniu 30. lipca, grupa dzieci ze Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Wspólnotę Świętokrzyską wyjechała do Nowej Słupi aby pieszo przejść Szlakiem Królewskim na Święty Krzyż. Po dotarciu na szczyt Łysej Góry zwiedziliśmy najstarsze polskie sanktuarium, które od czerwca tego roku nosi godność bazyliki mniejszej. Dzieci wraz z opiekunami ucałowały Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, po czym przyszedł czas na indywidualną modlitwę.

Po krótkim odpoczynku uczestnicy wyjazdu udali się autokarem do malowniczo położonych Grzegorzowic. Znajduje się tam jedna z najstarszych polskich świątyń, wybudowany w XV. wieku kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Korzystając z gościnności księdza Proboszcza odbyło się wspólne grillowanie z rodzinami Domowego Kościoła z Ostrowca Św. Wspólnie byliśmy dla siebie darem i świadectwem biorąc udział we Mszy Świętej, bawiąc się i śpiewając w duchu radości.

Andrzej Kolasa 

74. rocznica wybuchu II. Wojny Światowej

W niedzielę obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu II. Wojny Światowej. 1 września 1939 roku, to dzień w którym Polska po raz kolejny w swej trudnej historii stała się ofiarą zbrojnej napaści.

Uroczyste obchody upamiętniające ofiary wojny oraz bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny, rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta w kolegiacie. Mszę Świętą sprawowali ks. prałat Jan Sarwa i ks. Tomasz Flis. Jak co roku obecni byli m.in. Parlamentarzyści, Prezydent Miasta, Starosta Powiatu, przedstawiciele Rady Miasta i Powiatu. Nie zabrakło członków Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz przedstawicieli innych organizacji państwowych i społecznych.

Jako Polacy winniśmy pamiętać o ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeniach historycznych. Dzień pierwszego września jest kolejną okazją, abyśmy jako Polacy pokazali, że jesteśmy patriotami i nie jest nam obojętny los naszej Ojczyzny. Pamięć o takich wydarzeniach jak: odzyskanie przez Polskę niepodległości czy rozpoczęcie II. Wojny Światowej są ważnym instrumentem budowania tożsamości narodowej oraz siły narodu.

W naszych modlitwach pamiętajmy o naszej Ojczyźnie:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Diakon Krystian Musiał


 

Jerycho Różańcowe

30. sierpnia uroczystą Mszą Świętą w Bazylice katedralnej w Sandomierzu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, rozpoczęło się Jerycho Różańcowe. We Mszy Świętej wzięli udział także legioniści z naszej parafii wraz z ks. Michałem Powęską i diakonem Krystianem Musiałem. Po zakończonej liturgii legioniści przeszli do kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie odbył się akt zawierzenia Legionu Maryi Matce Bożej. Na zakończenie spotkania nastąpiło przejście na sandomierski rynek, pod figurę Maryi Niepokalanej, dając tym samym wyraz wiary.

W naszej parafii Jerycho Różańcowe odbyło się w nocy z 31. sierpnia na 1. września. Modlitewne spotkanie rozpoczęto pasterką o godz. 24:00, której przewodniczył ks. Marek Tkacz. Po zakończeniu Mszy Świętej członkowie Legionu Maryi, wspólnot działających przy naszej parafii oraz wierni rozpoczęli Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, kapłanów, o trwałe owoce Roku Wiary oraz za całą parafię.

Nazwa Jerycho Różańcowe nawiązuje do wydarzenia opisanego w Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho Różańcowe każdego roku podejmuje Legion Maryi - stowarzyszenie ludzi świeckich, których celem jest głoszenie Bożej chwały, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym oraz dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Nazwa Legion Maryi pochodzi od legionu rzymskiego, gdyż ma on być armią Maryi. Wspólnota została założona 7. września 1921 roku w Dublinie przez Sługę Bożego Franciszka Duffa. W Polsce Legion Maryi powstał w roku 1948 i założył go Anatol Kaszczuk - oficer artylerii i więzień obozu w Kozielsku. Pierwsze prezydium powstało w Ostródzie.

W naszej parafii Legion Maryi działa od stycznia 2013 roku. Obecnie w prezydium Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ostrowieckiej kolegiacie jest 13 członków i 4 kandydatów. Opiekę duszpasterską nad grupą pełni ks. Marek Tkacz. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 16:30 w salce na plebanii. Jeśli pragniesz włączyć się w dzieło ewangelizacji w Legionie Maryi, przyjdź na spotkanie. Czekamy na Ciebie!

Diakon Krystian Musiał 

Jerycho Różańcowe - zapowiedź

Warto zaplanować czas w nocy z soboty na niedzielę na choćby krótką wizytę w naszej kolegiacie. Kościół nasz będzie bowiem częścią diecezjalnej inicjatywy, zgodnie z którą w dniach 30.08. - 06.09 odprawione zostanie w świątyniach do tego wybranych tak zwane Jerycho Różańcowe.

Jerycho Różańcowe to nieprzerwane, rotacyjne, siedmiodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem odprawiane w okolicach świąt maryjnych. W ramach czuwania codziennie odprawiana jest Msza św., odmawiany jest Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Jerycho zrodziło się w 2003 r. z inicjatywy ks. bp. Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna duchowego Legionu Maryi. Jego prekursorem był Anatol Kaszczuk, który w latach 40-tych ubiegłego wieku rozkrzewił idee Legionu Maryi przenosząc je z Irlandii do Polski.

Otwarcie siedmiodniowej modlitwy w diecezji odbędzie się w piątek, zaś w naszej parafii w sobotę, 31.08. Na rozpoczęcie Msza Święta (24:00), a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu (1:00-4:00). Modlitwą ogarniać będziemy potrzeby Kościoła, Ojczyzny, parafii i naszych rodzin.

Zarówno wspólnoty parafialne jak i wszyscy wierni są gorąco zaproszeni do licznego uczestnictwa!

 

Rocznica Cudu nad Wisłą

W czwartek 15. sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim uroczystości patriotyczne związane z 83. rocznicą Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą.

Centralnym punktem patriotycznych obchodów była Msza Święta w kolegiacie św. Michała Archanioła sprawowana przez ks. proboszcza Jana Sarwę, ks. Tadeusza Lutkowskiego i ks. Pawła Anioła.

We Mszy Świętej udział wzięli Posłowie na Sejm RP Jarosław Rusiecki i Jarosław Górczyński, przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Jarosławem Wilczyńskim, władze powiatu, żołnierze Armii Krajowej, harcerze, Związek Strzelecki „ Strzelec”, poczty sztandarowe, delegacje szkół i różnych instytucji państwowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Po zakończeniu Mszy Świetej odbyła się procesja na cmentarz parafialny do pomnika uczniów Liceum J. Chreptowicza, którzy zginęli w 1920 w wojnie z bolszewikami. Po modlitwie za poległych Ostrowczan zostały złożone kwiaty i wieńce oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia ukazujące znaczenie Cudu nad Wisłą w historii Europy i Polski. Uroczystości na cmentarzu zakończyły się wysłuchaniem pieśni wojskowych w wykonaniu młodzieżowej orkiestry dętej Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim po batutą p. Leokadii Rusak. Rangę uroczystości podkreślały ulice udekorowane biało czerwonymi flagami.


 


Reklama

    


Redakcja


Znajdź na stronie

Aktywność

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Liczba gości

Odsłon : 205063