Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ku pamięci powstańców

W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w kolegiacie św. Michała została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ks. prałat Jan Sarwa. Homilię wygłosił ks. kan. Bogdan Przysucha. W homilii kaznodzieja podkreślił jak wielkim wydarzeniem w dziejach narodu Polskiego było Powstanie Warszawskie. „Chciałoby się teraz być w Muzeum Powstania Warszawskiego, by przeżyć tamte wydarzenia i zobaczyć jak się wszystko zaczęło” – mówił kaznodzieja. Ks. Przysucha zauważył jak wielkie spustoszenie wśród dzisiejszej młodzieży niesie brak wartości i ideałów. „W powstaniu walczyła najlepsza młodzież naszej Ojczyzny. Młodzież miała ideały. A dziś uderza się w dzieci i młodzież. Potrzeba nam mądrości i prawdy, bo dziś chce się degradować człowieka. Odrzuca się wartości i człowieka” – dodał ks. Przysucha.

We Mszy Świętej wzięli udział: Poseł na Sejm p. Jarosław Rusiecki, przedstawiciele władz miasta i powiatu, żołnierze Armii Krajowej oraz Związek Strzelecki „Strzelec” jednostki 2013.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy liturgii przeszli na plac kościelny pod pomnik Armii Krajowej. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Polski, następnie ks. prał. Jan Sarwa modlił się w intencji obrońców Ojczyzny poległych w powstaniu. Po wspólnej modlitwie zabrał głos Poseł na Sejm Jarosław Rusiecki, który zaznaczył, że „o takich uroczystościach jak dzisiejsza musimy pamiętać, bo to nasza historia. Ci których dziś wspominamy walczyli o wolną i niepodległą Polskę”. Na zakończenie uroczystości złożono wieńce pod pomnikiem AK.

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni, od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. i zostało przeprowadzone w ramach akcji „Burza”. Celem Powstania Warszawskiego było obalenie Niemców, ratowanie suwerenności oraz obrona przed stworzeniem w Warszawie władz państwowych narzuconych przez ZSRR. O wybuchu powstania przesądziła ekspansja Armii Czerwonej. W czasie jego trwania zginęło około 10 tys. osób, 7 tys. uznano za zaginionych, było ponad 5 tys. rannych żołnierzy oraz 120 do 200 tys. ofiar spośród ludności cywilnej.

Dk. Krystian Musiał


 

Msza Święta w intencji kierowców

25. lipca, w liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących odprawiona została w kolegiacie Msza Święta w intencji pracowników ostrowieckiego PKS-u oraz wszystkich kierowców i podróżujących. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. prałat Jan Sarwa.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele zarządu ostrowieckiego PKS-u na czele z prezesem zarządu panem Stanisławem Wodyńskim oraz pracownicy spółki.

Na zakończenie Mszy Św. ks. prałat Jan Sarwa wyraził wdzięczność wszystkim pracownikom ostrowieckiego PKS-u za okazywaną życzliwość i wszelką pomoc.

„Cieszy fakt, że pomimo niełatwych czasów, przedsiębiorstwo rozwija się i zapewnia pracę mieszkańcom naszego miasta. Jest to na pewno zasługa zarządu spółki jak i organizacji związkowych, które działają w PKS-ie. – stwierdził ks. Jan Sarwa.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy liturgii przeszli na plac kościelny, gdzie dokonano błogosławieństwa samochodów, motocykli oraz rowerów. Oprócz samochodów osobowych pobłogosławiono także trzy nowe autokary ostrowieckiego PKS-u, które będą służyć naszej społeczności.

Wyruszając w podróż prośmy Boga o szczęśliwą podróż: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dk. Krystian Musiał


 

Autokarem do Maryi

W dniu 23. lipca odbyła się doroczna autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę.

W pielgrzymce wzięło udział 80 osób. Duchową opiekę nad pielgrzymami pełnili proboszcz parafii ks. prałat Jan Sarwa oraz dk. Krystian Musiał. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej w jasnogórskiej kaplicy, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Sarwa. Po Mszy Świętej udaliśmy się na jasnogórskie wały na Drogę Krzyżową, którą ofiarowaliśmy w intencji naszej wspólnoty parafialnej. Był również czas, by pokłonić się Pani Jasnogórskiej w kaplicy cudownego obrazu.

W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, gdzie czczona jest znaleziona w ziemi figurka Maryi, szczególnej Patronki rolników i górników. Matka Boża Gidelska cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Wśród wiernych krążą opinie, że Matka Boża Częstochowska jest lekarką duszy, a Matka Boża Gidelska lekarką ciała.

Od tronu Pani Jasnogórskiej wróciliśmy ubogaceni duchowo i pełni Bożej energii, by podjąć z nowym zapałem codzienne obowiązki.

Dk. Krystian Musiał


 

Święto ostrowieckiej policji

Mszą Świętą sprawowaną w ostrowieckiej kolegiacie, pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Michała Archanioła – ks. prałata Jana Sarwy z udziałem kapłanów z powiatu ostrowieckiego, władz miasta i powiatu oraz policjantów i policjantek, rozpoczęły się obchody święta Policji Państwowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Homilię wygłosił były kapelan ostrowieckiej jednostki ks. Franciszek Sałęga - proboszcz parafii w Grzegorzowicach. W homilii kaznodzieja podkreślił jak wielką rolę w życiu społecznym pełni policja. Policjanci pełniąc służbę nierzadko narażają swoje życie – mówił kaznodzieja. Na zakończenie Mszy Świętej słowo podziękowania do zebranych policjantów i policjantek skierował proboszcz parafii św. Michała Archanioła. „Na ręce Pana Komendanta składam podziękowanie wszystkim policjantom za wszelką życzliwość i pomoc w zabezpieczeniu bezpieczeństwa podczas uroczystości religijnych oraz patriotycznych. Gratuluję wszystkim policjantom i policjantkom, którzy otrzymają dziś wyróżnienia i awanse zawodowe” – mówił ks. Sarwa. Po zakończeniu Mszy Świętej w Starostwie powiatowym odbyła się dalsza część obchodów, podczas której wręczono odznaczenia i awanse policyjne.

Dk. Krystian Musiał

 

Dzień skupienia Legionu Maryi

13 lipca prezydium Legionu Maryi pod wezwaniem MB Miłosierdzia wspólnie z prezydiami Ostrowca, Waśniowa i Opatowa przeżywało dzień skupienia w kościele św. Kazimierza na Pułankach. Mszę św. odprawili ks. Rafał Cudziło, opiekun duchowy LM w naszej diecezji, i ks. kanonik Andrzej Sala, proboszcz na Pułankach. Kapłani poświęcili również proporzec naszego prezydium, który odtąd będzie obecny na uroczystościach religijnych, zwłaszcza Maryjnych.

B. Podsiadło


 

Dzień Rzemiosła Powiatu Ostrowieckiego

W sobotę 6 lipca w kolegiacie św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się tradycyjna Msza św. rozpoczynająca uroczystości związane z „Dniem Rzemiosła Powiatu Ostrowieckiego”. Na tę okoliczność przybyli rzemieślnicy i przedsiębiorcy z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic oraz: Kazimierzy Wielkiej, Kielc, Opatowa, Skarżyska Kamiennej, Starachowic, Staszowa, władze państwowe i samorządowe. Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Jan Sarwa - Dziekan Kapituły Ostrowieckiej. Homilię do zebranych rzemieślników wygłosił Krajowy Duszpasterz Rzemieślników - ks. Krzysztof Rusiecki, który podkreślił wielki wkład rzemieślników w architekturę, malarstwo, rzeźbiarstwo największych znanych nam zabytków w regionie, a także na świecie. Ukazał słuchaczom patriotyzm i przywiązanie Rzemieślników do tradycji i Kościoła.

W podziękowaniu za sprawowaną Eucharystię Starszy Cechu - Marcin Jabłoński zadeklarował ks. Proboszczowi współpracę w przygotowaniu do Jubileuszu 400-lecia Kościoła św. Michała Archanioła w roku 2014. Ks. Proboszcz zaprosił wszystkich obecnych do udziału w tych uroczystościach.

 

Prace remontowe

 

100-lecie II Liceum Ogólnokształcącego


Uroczysta Msza Święta Jubileuszowa pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza została odprawiona w Kolegiacie św. Michała Archanioła 29 czerwca 2013 roku o godz. 9.00.


Szkoła powstała decyzją Kuratorium Okręgu Warszawskiego z dnia 9 lutego 1913 roku jako 4-klasowe prywatne progimnazjum męskie. Jej pierwszy budynek, przy ulicy Iłżeckiej, zapisał miastu w testamencie, lekarz Jan Głogowski. Pierwszy dyrektor szkoły, Stefan Czapliński, przybył do Ostrowca z Warszawy, na zaproszenie ostrowieckiej inteligencji. Wybuch I wojny światowej stał się powodem zamknięcia progimnazjum. Jednakże już w lipcu 1915 roku Rada Opiekuńcza powołała na stanowisko dyrektora progimnazjum Sławomira Czerwińskiego. Natomiast progimnazjum przekształcono w pełne gimnazjum już jako szkoła polska. W listopadzie 1915 r. prefekt gimnazjum ks. Władysław Muszalski zorganizował I Ostrowiecką Drużynę Harcerską im. M. Langiewicza. W 1917 roku gimnazjum przeniesiono na teren byłych koszar rosyjskich znajdujących się przy ul. Polnej 54. 1 września 1919 roku gimnazjum upaństwowiono, a już w roku następnym odbyła się pierwsza matura, do której przystąpiło siedmiu maturzystów. W 1923 roku nadano gimnazjum imię Joachima Chreptowicza.

 

Parafia Świętego Michała na portalu facebook

Wszystkim użytkownikom portalu społecznościowego facebook serdecznie polecamy przyłączenie się do właśnie powstałej na nim przestrzeni (tak zwanego fanpage’a), dedykowanej naszej parafii Świętego Michała Archanioła.

Od teraz, oprócz rzeczywistego życia w rodzinie parafialnej mamy możliwość gromadzenia się w internetowej społeczności wokół naszej Kolegiaty. Zaproszeni są do niej Wszyscy czujący więź z naszą wspólnotą.

Przy okazji ukazywania się artykułów na stronie internetowej parafii, uczestnicy fanpage’a otrzymają krótką informację na ten temat wraz z linkiem do tegoż tekstu. Fanpage będzie również najlepszym sposobem przekazania krótkiej wiadomości, zaproszenia, czy inicjatywy jak najszerszej grupie zrzeszonych osób. Możemy to robić przy użyciu profili prywatnych, ale jeszcze lepiej dać się policzyć!

Spontaniczne zorganizowanie się, czy wymiana zdań nie są możliwe przy użyciu zwykłej strony internetowej, z której właśnie korzystasz. Już teraz powiększ grono utożsamiających się z życiem naszej parafii i zaznacz swoją obecność w jej wirtualnej odsłonie. Zrobisz to przechodząc do fanpage’a poprzez kliknięcie w obrazek poniżej. Lubię to!

Zespół strony internetowej Parafii Św. Michała


 

Dekanalny Dzień Wspólnoty

15 czerwca 2013 roku w naszej parafii odbył się Dekanalny Dzień Wspólnoty. Na spotkanie przybyła młodzież, by we wspólnocie doświadczyć Bożej Miłości. Przed Eucharystią odbyły się spotkania w grupach. Rozważano temat codziennego doświadczania Boga i wiary w Niego. W homilii podczas Mszy Świętej kaznodzieja prosił, aby nie wstydzić się dawać świadectwa swojej wiary. Oprócz modlitwy był także czas wspólnej zabawy i radosnego „agape”. Zwieńczeniem dnia była wspólna modlitwa przy Chrystusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Był to czas radosnego śpiewu i modlitwy.

ks. Kamil

 


Reklama

    


Redakcja


Znajdź na stronie

Aktywność

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Liczba gości

Odsłon : 172062